Sushi menu

HOSOMAKI

MAKI

VEGAN MAKI

HOT SUSHI

HOSOMAKI

1 / 1+1
SUSHI Menu
KAPPA HOSOMAKI.............................................. €2.50/3.40

Cucumber


SUSHI Menu
AVOKADO HOSOMAKI ........................................€2.90/4.20

Avokado


SUSHI Menu
SAKE HOSOMAKI ..................................................€4.10/5.70

Salmon


SUSHI Menu
TEKKA HOSOMAKI ...............................................€4.30/6.00

Tuna


SUSHI Menu
EBI HOSOMAKI .....................................................€4.30/6.00

Schrimp


SUSHI Menu
UNAGI HOSOMAKI ...............................................€4.70/6.50

Eel


SUSHI Menu
SAKE-KUNSEI HOSOMAKI ..................................€4.60/6.30

Smoked salmon, green onion


SUSHI Menu
WAKAME HOSOMAKI ..........................................€3.50/5.50

Seaweed

VEGAN MAKI ROLLI

1 / 1+1
SUSHI Menu
KAPPA HOSOMAKI ............................................. €2.50/3.40

Cucumber


SUSHI Menu
AVOKADO HOSOMAKI ........................................€2.90/4.20

Avokado


SUSHI Menu
YASAI MAKI ............................................................€5.30/7.50

avocado, cucumber, salad, tomato


SUSHI Menu
FRESH MAKI ..........................................................€5.50/7.80

avocado, cucumber, salad, creamcheese


SUSHI Menu
KAPPA-AVOKADO MAKI ....................................€5.20/7.40

Avocado, cucumber, salad, creamcheese, sesame


SUSHI Menu
FARGO MAKI ........................................................€6.50/8.90

Cucumber, tomato, green onion, creamcheese, fried onion


SUSHI Menu
VEGAN KING MAKI .............................................€8.40/11.50

Cucumber, tomato, creamcheese, avocado, wakame, unagi sauce


SUSHI Menu
VEGGIE TEMPURA MAKI ..................................€7.50/10.50

Cucumber, tomato, creamcheese, avocado, wakame, unagi sauce, tempura

MAKI

1 / 1+1
SUSHI Menu
GEISHA MAKI .......................................................€9.20/12.50

Schrimp, salmon, avokado, tobiko, cream cheese


SUSHI Menu
PHILADELPHIA MAKI.......................................€10.00/14.00

Avokado, salmon, cream cheese


SUSHI Menu
SAKE-AVOKADO MAKI.........................................€6.95/9.50

Salmon, avokado


SUSHI Menu
CALIFORNIA MAKI.............................................€10.20/14.00

Krab meat, avokado, cucumber, tobiko


SUSHI Menu
KIOTO MAKI.........................................................€9.75/13.50

Cucumber, tomato, onion, smoked salmon, caviar, cream cheese


SUSHI Menu
SAMURAI MAKI...................................................€9.00/12.40

Cucumber, avokado, salmon, schrimp, cream cheese


SUSHI Menu
MAGURO MAKI....................................................€9.10/12.40

Avokado, cucumber, seaweed, tuna, cream cheese


SUSHI Menu
EBITEN MAKI....................................................€8.90/12.80

Tobiko, avokado, cream cheese, fried shrimp


SUSHI Menu
ROYAL DRAGON MAKI....................................€10.90/15.50

Crab, tobiko, avokado, eel


SUSHI Menu
TORPEDO MAKI..................................................€9.30/13.50

Salmon, avokado, cucumber, cheese sauce, fried shrimp


SUSHI Menu
FUDZIYAMA MAKI.............................................€11.85/16.50

Salmon, schrimp, tuna, avokado, cucumber, tobiko


SUSHI Menu
ROYAL-PHILADELPHIA MAKI..........................€9.90/14.50

Salmon, crab, avokado, tobiko, cream cheese


SUSHI Menu
ALASKA MAKI.......................................................€6.25/8.50

Fried salmon, cucumber, cream cheese, sesame


SUSHI Menu
WASABIKO MAKI..................................................€6.75/9.20

Fried salmon, cucumber, cream cheese, wasabiko


SUSHI Menu
SAKE-YAKI MAKI.................................................€8.75/11.50

Avokado, salmon, tobiko, spicy sauce, cream cheese


SUSHI Menu
MIYAGI MAKI........................................................€9.25/12.80

Eel, avokado, tobiko, cheese sauce, cream cheese

HOT SUSHI

1 / 1+1
SUSHI Menu
YUDJIN MAKI.........................................................€9.75/13.50

Salmon, schrimp, seaweed, cucumber, tobiko, ginger, tempura, cream cheese


SUSHI Menu
SAPPORO MAKI....................................................€7.65/10.50

Chicken, bacon, cucumber, tempura, cheese sauce, cream cheese


SUSHI Menu
KAVASAKI MAKI...................................................€9.00/12.40

Smoked salmon, cucumber, fried onions, tempura, cream cheese


SUSHI Menu
EBI-TEMPURA MAKI...........................................€7.90/10.80

Schrimp, avokado, cucumber, cream cheese,tempura


SUSHI Menu
AKIHITO MAKI......................................................€7.90/10.80

Cucumber, bacon, cream cheese, fried onions, cheese sauce


SUSHI Menu
ROYAL HOT ROLL...............................................€11.70/16.00

Avokado, schrimp, salmon, cheese sauce, cream cheese


SUSHI Menu
ASAMA MAKI.........................................................€7.75/10.50

Cucumber, avokado, cream cheese, cheese-salmon sauce, sesamo


SUSHI Menu
TOKAI MAKI...........................................................€7.30/10.00

Fried salmon, cucumber, cheese-bacon sauce


EXTRA €0.75
  • CREAM CHEESE
  • SPISY SAUCE
  • CHEESE SAUCE
  • UNAGI SAUCE
  • GINGER
  • WASABI
to top button